پروژه درباره مرکز داده:درود و شاد باش روز مرد به تمام داکیومنت ۹۸ ها همین الان پروژه مرکز داده دارم بهتون معرفی میکنم که در پایین این مطلب لینک دانـلود براتون به صورت رایگان قرار داده شده با شروع هزاره سوم،بسیاری از محققان و اندیشمندان به نقش بارز فناوری اطلاعات در گسترش اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی جوامع اذعان دارندانجام پایان نامه ارشد

پایان نامه,انجام پایان نامه,انجام پایان نامه ارشد,انجام پایان نامه ارشد مدیریت,انجام پایان نامه مدیریت

.ایشان با تذکر به تحولات شگرف در فناوری ارتباطات در دهه ۹۰ میلادی اعتقاد به نقش با اهمیت زیاد فناوری اطلاعات به عنوان منبع تحولات بنیادین در قرن بیست یكم در جهان دارند.امروز باور جهان ی به نقش خیلی مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات در كاهش مشكلات فقر،نامساوی ی،بی سوادی،بهداشت و غیره اعتقاد دارد.در این راستا این فناوری می تواند بخشی از استراتژی ملی گسترش در هر كشور قلمداد شود.
در حال حاضر با گسترش شبكه های ارتباطی اینترنت و بیشتر شدن نمایی وب سایت ها،امكان ایجاد رابطه میان پایگاه های داده ای اطلاعاتی فراهم شده سبب ایجاد جریان بی سابقه اطلاعات شده است.در این راستا بسیاری از سازمان ها گذاشته ای بین المللی به تحقیق ایجاد مراكز داده دست زده اند.با ایجاد این مراكز امكان به اشتراك گذاری مجموعه منابع داده بصورت یكپارچه و پویا به عموم فراهم می شود.ارائه خدمات اطلاع رسانی،تجزیه و تحلیل داده ها ودر نهایت نمایه سازی آنها در محیط ایمن از عبارت اهداف اولیه این مراكز می باشد.در ایران نیز طی دو سال قدیم ضمن توجه به ارزش مراكز داده سعی بر شناخت،طراحی وایجاد چنین مراكزی در سطوح ملی و استانی شده است.برگزاری اولین همایش مراكز داده در سال ۱۳۸۳ در تهران را می توان به عنوان اولین قدم در آشنایی با فعالی ت های مرتبط در این مقوله و همموسیقی ی مابین گذاشته ا دانست.آنچه كه مسلم است از نقش این مراكز در ایران جهان طی دهه جاری میلادی به عنوان ” مراكز تولید اهمیت ” جهت همگان یاد می شود.
از عبارت موارد مهم دیگر در بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در هر كشور، نحوه تعلت دولت شهروندان در عصر جدید می باشد.در این خصوص مفاهیمی چون دولت الكترونیكی بیان می باشد كه عمده بحث در این رابطه به چگونگی ارائه خدمات ملی به شهروندان به بهترین وجه ممكن می باشد.بكارگیری دولت الكترونیك همان گونه كه سبب ارتقاء سطح خدمات می شود سبب ایجاد كارآیی بالاتر و ایجاد امكانات جدید همچون مشاوره الكترونیك،كنترل الكترونیك مشاركت عمومی خواهد بود.لزوم شكل گیری دولت الكترونیكی منوط به معرفت دولت مردان از معماری كلان فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف فرهنگی،اجتماعی،سیاسی اقتصادی آن نظام است.ضمن اینكه مدیران فناوری اطلاعات موظف به تهیه معماری سازمانی حوزه خویش به منظور ارائه سیستم های اطلاعاتی یكپارچه داخـل سازمانی برون سازمانی ویرایش روش ها فرآیندها می باشند.

فهرست مطالب

فصل اول:كاستن فاصله بین دولت وشهروند
۱-۱كاستن فاصله بین دولت و شهروند
۱-۲معماری كلان دولت الكترونیك
۱-۳نقش شبكه در ارتقاء سطح كارآیی دولت و شهروندان
۱-۴شبكه ملی پر سرعت
۱-۵تاثیر شبكه بر فعالی ت های تجاری
۱-۶تاثیر شبكه بر روش وسطح سلامت جامعه
۱-۷دولت ها و شبكه پرسرعت
۱-۸نمونه های واقعی از سیاست گذاری دولت ها
۱-۹جهت گیری دولت ها به ایجاد دولت الكترونیك
۱-۱۰تعاریف فرضیات دولت الكترونیك
۱-۱۱ارائه سرویس های شروند گرا
۱-۱۲عوامل موفق یت دولت ها در پیاده سازی دولت الكترونیكی
۱-۱۳اولویت ها در تحقق فاز دوم دولت الكترونیكی
۱-۱۳-۱ طراحی سازمانی
۱-۱۳-۲ آموزش مهارت
۱-۱۳-۳ محرمانه بودن اطلاعات امنیت
۱-۱۳-۴پورتال دولت
۱-۱۴سازمان های مجازی متصل به هم
۱-۱۵مزایای خاصیت تلفیق فرآیندهای چند سازمان در یك سازمان مجازی
۱-۱۶تاثیر شبكه بر معماری های قدیمی
۱-۱۷چند ویژگی خیلی مهم در مـدل جدید مدیریت مراكز كامپیوتینگ
۱-۱۸محورهای مدیریت IT در سطح كلان در مدل قدیمی
۱-۱۹مدیریت IT رابطه آن با مدیریت كار
۱-۲۰جایگاه استاندارد در مدیریت جدید زیرتولید و ساخت های IT
۱-۲۱روش بررسی وضعیت موجود
۱-۲۲رابطه Sarbanes-Oxley با معماری كلان
۱-۲۳مـدل CMM
۱-۲۴مد ISO 15504
۱-۲۵مد CoBIT
۱-۲۶مد های تعریف و تحلیل هدف
فصل دوم:مقدمه ای بر ایجاد مراكز داده
۲-۱مركز داده چیست؟
۲-۲تعاریف مختلف مركز داده
۲-۳مقدمه ای بر ایجاد مراكز داده
۲-۴نیاز به مركز داده و خاصیتهای قابل توجه آن از نظر فنی
۲-۵انقلاب بعدی در IT چیست؟
۲-۶ساختار مراكز داده
۲-۷درك پیچیدگی
۲-۸Utility Computing جواب سئوال است
۲-۹مجازی سازی گام اول است
۲-۱۰ملاحضات فنی در طراحی مراكز داده
۲-۱۱مد فنی استاندارد مركز داده
۲-۱۲تصویر كلان از مركز داده
۲-۱۳طرح تجاری مركز داده
۲-۱۴آشنایی با مفاهیم جدید در حوزه مراكز داده
۲-۱۴-۱ Utility Computing یا On-Demand
۲-۱۵Organic ITو سیستم های خودگردان
۲-۱۶ مجازی سازی
۲-۱۶-۱ مجازی سازی روی سرویس دهنده ها
۲-۱۶-۲ مجازی سازی از طریق كلاسترینگ برروی سرویس دهنده ها
۲-۱۶-۲-۱ كمی بیشتر درمورد Grid
۲ -۱۶-۳ مجازی سازی در منابع ذخیره سازی
۲-۱۶-۳-۱ مجازی سازی در سطح بلاك
۲-۱۶-۳-۲ مجازی سازی در سطح فایل
۲-۱۷مـدل جدید کار جهت SSP ها
۲-۱۸مجازی سازی در سطح شبكه
۲-۱۹مجازی سازی در سطح پروگرام های كاربردی
۲-۲۰مدیریت مركز داده
۲-۲۱خدمات وب
۲-۲۲فرق RDMA با TOE
۲-۲۳تاریخچه ی خدمات مبتنی بر وب
۲-۲۴کمپانی های برتر و فناوری مناسب
فصل سوم : شرایط محیطی
شرایط محیطی
فصل چهارم : آشنایی عمیق تر با طراحی ومعماری مراكز داده
۴-۱مركز داده به عنوان انباره ی داده
۴-۲مركز داده به عنوان LOB
۴-۳مركز داده به عنوان مركز گواهی هویت
۴-۴مراكز طلاعات در آمریكا
۴-۵برون سپاری و مراكز داده
۴-۶معین ات یك Data Center
۴-۶-۱ در اختیار داشتن اتصالات مختلف به اینترنت از طریق ISP و ICPهای مختلف
۴-۶-۲ وجود سیستم قدرت پشتیبان
۴-۶-۳ وجود سرورهای متعدد
۴-۶-۴ معین ات فیزیكی
۴-۷روش در اختیار گرفتن یك سرور وب
۴-۸معیارهای طراحی مراكز داده
۴-۹ ساختار اجزاء
۴-۹-۱ لایه Aggregation
۴-۹-۲ لایه Front- End
۴-۹-۳ لایه پروگرام ‌های كاربردی Application
۴-۹-۴ لایهBack-End 140
۴-۹-۵ لایه ذخیره سازی Storage
۴-۹-۶ لایه انتقال
۴-۱۰سرورها درData Center
۴-۱۰-۱ Intranet server farm

۴-۱۰-۲ Internet server farm
۴-۱۰-۳ Extranet server farm
۴-۱۱ Data Center های توزیع شده
۴-۱۲- ۱ سرویس‌های زیرساخت
۴-۱۲- ۱- ۱ سرویس‌های لایه ۱ سرویس‌های شهری
۴-۱۲- ۱- ۲ سرویس های لایه ۲
۴-۱۲- ۱-۳ سرویس های لایه ۳
۴-۱۲- ۲ سرویس های هوشمند شبكه‌ای
۱۴۴
۴-۱۲- ۳ سرویس‌های Server Farm
۴-۱۲- ۴ سوئیچینگ محتوا (Content Switching)
۴ -۱۲- ۵ سرویس Caching
۴ -۱۲- ۶ SSL Termination
۴-۱۲- ۷Content Transformation
۴-۱۲-۸سرویس های ذخیره سازها
۴-۱۲-۹سرویس های امنیتی
۴-۱۲-۱۰ ‌لیست های كنترلی دسترسی (Access Control Lists (ACL))
۴-۱۲-۱۱Firewall ها
۴-۱۲-۱۲ سرویس‌های مدیریتی
فصل پنجم : راه اندازی مركز داده در ایران
۵-۱راه اندازی مركز داده در ایران
۵-۲ضرورت راه‌اندازی Data Center در ایران
۵-۳مزایای راه‌اندازی Data Center در ایران
۵-۴مزایای در اختیار داشتن Data Center در آینده
۵-۵بررسی موانع مركز داده ها در ایران
۵-۵-۱ موانع سخت افزاری
۵-۵-۲ موانع پروگرام ی
۵-۶ ضوابط صدور مجوز ایجاد مجتمع خدمات اینترنت به بخش خصوصی
۵-۶-۱ تعاریف
۵-۶-۲ مقررات مربوط به واگذاری مجوز مجتمع اینترنتی
۵-۶-۳ مدارك ضروری جهت ایجاد مجتمع خدمات اینترنت به بخش خصوصی IDC
خلاصه ونتیجه گیری
فهرست منابع